dugmereklam

18 Şubat 2012 Cumartesi

2012 11 Mart Diyanet Personel Yeterlilik Sınav Soru ve Cevapları, 2012 Diyanet Personel Yeterlilik Sınavı Soru ve Cevapları


2012 11 Mart Diyanet Personel Yeterlilik Sınav Soru ve Cevapları, 2012 Diyanet Personel Yeterlilik Sınavı Soru ve Cevapları

 
11 Mart Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterlilik Sınavı Sonucu

11 Mart 2012 Cumartesi günü yapılacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı 2012 Personel Yeterlilik Sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinden açıklanır açıklanma sitemizde olacaktır. Sorular ve cevaplar kamoyuna açıklanınca aşağıdaki satıra bağlantılar eklenecektir.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2012 Personel Yeterlilik Sınavı Sonuçları 

Stajyer Vaiz 
Stajiyer Kuran Kursu Öğreticisi 
İmam Hatip 
Müezzin Kayyum 
Nakil 
Hac Görevlendirmesi 
Yurt Dışı Görevlendirmesi 
Hac Görevlendirmesi - Yurt Dışı Görevlendirmesi 

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımız bünyesindeki Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık unvanlarındaki kadrolara ilk defa açıktan, sözleşmeli veya naklen personel alımlarına ve bu kadrolara yapılacak vekaleten atamalara başvuracaklar için Yeterlik yazılı sınavı 11.03.2012 tarihinde yapılacaktır.

A-Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Genel ve Özel Şartlar
1- Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,
b) 25/10/2011 tarihli ve 28095 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen ortak niteliği taşımak.
2- Özel Şartlar

a) Kur’an Kursu Öğreticiliği için;
1- İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak ya da 2011-2012 eğitim-öğretim yılında mezun olabilecek durumda olmak,
2- Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir özrü bulunmamak.

b) İmam-Hatiplik için;
1- İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak ya da 2011-2012 eğitim-öğretim yılında mezun olabilecek durumda olmak,
2- Erkek olmak,
3- İmam-Hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak.

c) Müezzin-Kayyımlık için;
1- Lise veya dengi okul mezunu olmak ya da 2011-2012 eğitim-öğretim yılında mezun olabilecek durumda olmak,
2- Hafız olmak (İmam hatip lisesi mezunları için bu şart aranmaz.)
3- Erkek olmak.
4- Müezzin-Kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmamak.

B-Başvuru Şekli ve Diğer Hususlar

1-       Yeterlik yazılı sınavına müracaat edecek adaylar öncelikle 50 TL (Elli TL KDV dâhil) sınava giriş ücretini, EĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, bulundukları yerlerdeki anılan bankaların şubelerinden “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 01/02/2012–21/02/2012 tarihlerindeyatıracaklardır. Bu hesaplar dışında hiçbir hesaba, hiçbir şekilde (EFT, Posta Çeki vb.) sınav ücreti yatırılmayacaktır.

2-       Sınav ücretini yatırmayan adaylar yazılı sınav için müracaat edemeyecek ve sınav giriş belgesi alamayacaklardır.
3-       Adaylar sınava giriş ücretini yatırdıktan sonra 01/02/2012–21/02/2012 tarihlerinde internet ortamındawww.meb.gov.tr adresindeki “Merkezi Sistem Sınavları” bölümüne girerek başvuruda bulunacaklardır.

4-       Adaylar sınava giriş belgelerini 01/03/2012 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr  adresindeki “Merkezi Sistem Sınavları” bölümüne girerek alacaklardır.

5-       Adayların sınava girecekleri adres ve sınav saati ile ilgili bilgiler www.meb.gov.tr adresindeki “Merkezi Sistem Sınavları” bölümünden alacakları giriş belgelerinde belirtilecektir.

6-       Sınav ücretinin yatırılması esnasında, dekonta “Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Yazılı Sınavı” ibaresi mutlaka yazdırılacaktır. Dekonta bu ibareyi yazdırmayanlar, giriş belgelerini ilgili siteden (www.meb.gov.tr adresindeki “Merkezi Sistem Sınavları” bölümü) alamayacaklardır.

7-       Adaylar yazılı sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

8-       Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince yazılı sınavda başarılı sayılmak için 70 puan almak şarttır. Yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan alanlar Yeterlik sözlü sınavına katılmaya hak kazanacaklardır.

9-       Yazılı sınavda başarılı olanların sözlü sınav yeri ve tarihleri yazılı sınav sonuçlarının belli olmasının ardından ileri bir tarihte Başkanlığımız internet adresinden (www.diyanet.gov.tr) ayrıca duyurulacaktır.

10-    Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Ancak Başkanlık, sınav sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda belge talep edebilir.

11-   Sınava başvuru esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, sınavdan geçerli puan alsalar dahi sözlü sınava alınmayacaklardır.

12-   Halen kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak çalışanlardan duyuruda belirtilen şartları taşıyanlar da sınava katılabileceklerdir.

13-    Adaylar, sadece bir unvan için yeterlik sınavına müracaatta bulunabileceklerdir.

14-    Yeterlik, hangi unvan için verilmiş ise sadece o unvan için geçerli olacaktır.

15-   Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücreti yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir. Ancak; kendi kusuru dışında idari sebeplerle sınava giremeyen adaylar, sınavın ait olduğu yıl içinde ve banka dekontu (ödendi makbuzu) ile EĞİTEK’e başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden (www.meb.gov.tr) sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebilirler.

16-    Aday, özürlü olması halinde durumunu sınav e-başvuru ekranındaki ilgili kısımda belirtecektir.

17-    Sınava başvuranlardan sınav öncesinde ve sınav anında EĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar, sağlık kurulu raporununözürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinden herhangi birini bir nüsha halinde en geç 21/02/2012 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığında olacak şekilde ulaştıracaklardır. Bu tarihten sonra ulaşan konu ile ilgili başvuru ve belgeler ne sebeple olursa olsun (postada ve kargoda gecikmeler vb.) dikkate alınmayacaktır.

18-   Adaylar, sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarınınhttp://www.meb.gov.tr internet sitesinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapacaklardır.Başkanlık, sınav sorularına ilişkin itirazları değerlendirerek 10 (on) işgünü içerisinde adaya bilgi verecektir.

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise,  sınav sonuçlarının http://www.meb.gov.tr internet sitesinde yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) işgünü içerisinde EĞİTEK’e yapacaklardır. EĞİTEK, sınav sonuçlarına ve uygulamasına ilişkin itirazların cevabını 10 (on) işgünü içerisinde adaya bildirecektir.
Sınavlara yapılacak itirazlar konusunda bu maddede belirtilen usule aykırı itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Adayların, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin EĞİTEK’e yapacakları itiraz başvurularını, EĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapmaları gerekmektedir. Banka dekontuT.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza veadresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

19-    Sınava giren adayların yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız internet sitesi “Eğitim Hizmetleri” sayfasındaki “Personel Yeterlikleri” kısmında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.

C- Sınav Konuları
1) Kur’an kursu öğreticiliği için;
a) Kur’an-ı Kerim,
b) Akaid,
c) Fıkıh (ibadet konuları),
d) Siyer ve ahlâk,
2) İmam-hatiplik için;
             a) Kur’an-ı Kerim,
             b) Akaid,
             c) Fıkıh (ibadet konuları),
             d) Siyer ve ahlâk,
 3) Müezzin-kayyımlık için;
             a) Kur’an-ı Kerim,
             b) Akaid,
             c) Fıkıh (ibadet konuları),
D- Yeterlik Sınavı Kaynakları

YETERLİK SINAVI KAYNAK ESERLERİ
S.No
KİTAP ADIİLGİLİ YETERLİK UNVAN GRUPLARIYAZAR ADI (YAYINEVİ)
1Kur’an Yolu Türkçe Meal ve TefsiriK.K.Ö., İ.H., M.K.Komisyon (DİB Yayınları)
2İlmihal I. ve II. CiltlerK.K.Ö., İ.H., M.K.Komisyon (TDV Yayınları)
3İslam’a Giriş (I-IV)K.K.Ö., İ.H., M.K.Komisyon (DİB Yayınları)
4Hz. Muhammed ve Evrensel MesajıK.K.Ö., İ.H.Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM
(DİB Yayınları)
5Tecvidli Kur’an Okuma RehberiK.K.Ö., İ.H., M.K.Davut KAYA (DİB Yayınları)
6Kuranı Kerim’i Okumanın Faziletleri ve Okuma KaideleriK.K.Ö., İ.H., M.K.Prof.Dr. İsmail KARAÇAM
7Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi “Allah” ve “Din” MaddeleriK.K.Ö., İ.H., M.KTDV Yayınları
8Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi “Ahlak” MaddesiK.K.Ö., İ.HTDV Yayınları

YETERLİLİK SINAVI İÇİN OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN ESERLER:
S.NoKİTAP ADIYAZAR ADI (YAYINEVİ)
1
Sorunlarımız ve Sorumluluklarımız Serisi16 Kitap (DİB Yayınları)
2
Namaz İlmihaliDoç. Dr. Halil ALTUNTAŞ
Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ (DİB Yayınları)
3
Oruç İlmihaliDoç. Dr. İsmail KARAGÖZ
Doç. Dr. Halil ALTUNTAŞ (DİB Yayınları)
4
Hac İlmihaliDoç. Dr. İsmail KARAGÖZ
Mehmet KESKİN
Doç. Dr. Halil ALTUNTAŞ (DİB Yayınları)
5
İslam’da Din Hürriyetinin TemelleriDoç. Dr. Halil ALTUNTAŞ (DİB Yayınları)
6
Öğreniyorum Serisi5 Kitap (DİB Yayınları) (DİB Yayınları)
7
İnanıyorum Serisi6 Kitap (DİB Yayınları) (DİB Yayınları)

E- İletişim ve Duyurular

Milli Eğitim Bakanlığı için           : “Alo 147”
Diyanet İşleri Başkanlığı için    : (0312) 295 70 00

Adaylar, yeterlik yazılı sınavı ile ilgili duyuru ve ilanları Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na aitwww.meb.gov.tr  adresi ile  www.diyanet.gov.tr  adresindeki  Personel Hizmetleri sayfasında görebileceklerdir.

İlgililere duyurulur.

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Etiketler:yeterlilik sınavı 2012, yeterlilik sınavı, diyanet yeterlilik sınavı 2012, 2011 yeterlilik sınav soruları, 2012 yeterlilik sınavı, diyanet yeterlilik sınavı soruları, 2011 yeterlilik sınavı soruları, 2011 yeterlilik sınavı soruları ve cevapları, diyanet yeterlilik sınavı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder